Uzun Süreli Çalışma İzni

Bakanlık yabancı personel çalışma izin taleplerini incelerken Türkiye iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür, yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması, yabancı personelin mensup olduğu ülke, uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinliklerini inceler.

Yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla bir yıl süreyle verilmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

Yabancının şirkete ortak olması, ortaklık oranının yüksekliği, şirkette müdür olması, çalışma izni alınması için yeterli bir sebep olarak değerlendirilmez.

GEÇERLİ ÇALIŞMA İZİNLERİ AYNI ZAMANDA İKAMET İZNİ YERİNE GEÇMEKTEDİR.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvuruları değerlendirirken;

  • Çalışma izni talebinde bulunulan her bir yabancı personel için 5 (beş) Türk Personel istihdamını,
  • Çalışma izni talebinde bulunan firmanın ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya, Yıllık cirosunun en az 800.000 TL veya, Yıllık ihracatının en az 250.000 USD olmasını,
  • Çalışan personele verilecek ücretin yabancının yapacağı işle bağdaşır olması vb. koşullarını inceler.

Çalışma izni talebinizle ilgili yapılacak şirket kuruluşunun, muhasebesel işlemlerin, alınacak çalışma izin belgesinin mevzuata uygun olması açısından Bilgin Kurumsal Danışmanlık uzman personellerine danışınız.

Bilgin Kurumsal Danışmanlık; işveren ve yabancının evraklarını inceler, değerlendirmesini yapar ve başvurunun uygunluğu konusunda detaylı rapor sunar.

Sunulan rapora göre yapılan başvurunun olumsuz değerlendirilmesi ile ilgili unsurların ortadan kaldırılması için detaylı bilgilendirme yapar. Mevzuata uygun bilgi ve belgeler çerçevesinde başvurunuz yapılır.