Çalışma İzni

Çalışma izni olmayan yabancılar, Türkiye’de Çalışma izni almadan yasal çalışma yapılamaz. İzin başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.

Çalışma İzinleri

Uzun Süreli Çalışma İzni

Kısa Süreli Çalışma (90 gün ile sınırlı)

Nasıl Başvuru Yapılır

Yurtiçi Müracaat ( İkamet izinli )

Yurtdışı Müracaat ( Konsolosluk aracılığı ile )

Gerekli Belgeler

İzin Değerlendirme Kriterleri

YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

 1. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
 2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)

  5. Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)

  6. Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)

  7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)

  8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)

  9. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)