E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için % 70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Firmalar en fazla 5 e-ticaret sitesi geçerli olup e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince yararlanabilir.