Yurtdışı Müracaat ( Konsolosluk aracılığı ile )

Türkiye’de en az 6 ay geçerli ikamet izni olmayan yabancılar başvurularını uyruğunda bulundukları ya da resmi ikamet ettikleri ülkelerdeki Türk Konsolosluklarından yapmalıdırlar.

En hızlı başvuru şeklidir. Yabancı başvurusunu Konsolosluk’tan alacağı referans numarası ile doğrudan Çalışma Bakanlığı’na yapar.

Yurtdışı müracaat şeklinde yabancının izin onayı alınana kadar ülkesinde beklemesi gerekmektedir. Beklemek istemeyen yabancılar Türkiyeye giriş yapabilir fakat onay alındıktan sonra tekrar ülkesine dönerek çalışma vizesi almalıdır. Bu durumda iki defa gitmesi gerekecektir.

Yapılacak işlemler sırası ile;

  1. Çalışma vize başvurusu: Yabancı kendisine gönderilen evrakla, uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye konsolosluğuna çalışma vizesi başvurusu yapar. Yapılan vize müracaatına istinaden konsolosluk yabancıya Türkiye’den de çalışma izin müracaatının yapılabilmesini teminen bir Referans numarası bildirir.

Yabancı verilen Referans Numarasını aynı gün işverenine ve BİLGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK personellerine bildirmelidir.

  1. Çalışma izin başvurusu: Şirket ve yabancının bilgi ve belgeleri hem online sistemde hem de hazırlanan dosya ile Bakanlığa sunulur.
  2. Çalışma vizesinin pasaporta işletilmesi: Çalışma izni onaylanan yabancıyla ilgili onay bilgisi Bilgin Kurumsal Danışmanlık tarafından işverene bildirilir. Yabancı personel, müracaatını yaptığı Türkiye konsolosluğuna giderek pasaportuna Çalışma vizesini işlettirir.

Bu işleme kadar geçen süreçte yabancı Türkiye’de yasal çalışma hakkına sahip değildir.

  1. Adres Kaydı ve yabancının sigortalanması: 30 gün içerisinde Çalışma vizeli yurda giriş yapan yabancının zaman geçirmeden sigorta girişinin yapılması ve girişinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili Nüfus Müdürlüğüne ikamet adresinin kayıt ettirilmesi yasal zorunluluklardır.