Kamu İhalesi

Kamu İhalesi ile Türkiye’de yapıalacak yatırımcılar ile ilgili;

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 yabancı personel karşılığında Bakanlığın 5 Türk personel çalıştırılması ve sermaye kriterleri uygulanmaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini kanıtlayan belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Kamu ihalesi kapsamında yapılacak çalışma izni başvurularında, çalışma izni başvuru dosyasındaki evraklara ek olarak, çalışma izni başvuru dosyasında yukarıdaki ek bilgi ve belgenin sunulması zorunludur.