Ev Hizmetleri

EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILAN İZİN BAŞVURULARI

Ev hizmetleri kapsamında yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere yapılan çalışma izni şahıslar üzerinden hane halkı kapsamında yapılmaktadır.
Hane halkı kapsamında ev hizmetlerinden talep edilen çalışma izin başvurularındaki artış; konunun istismarına ve yabancıların can güvenlikleri açısından olumsuzluklara neden olmuştur.

Bakanlık söz konusu istismarların önüne geçebilmek adına Hane Halkı kapsamında yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde inceleme yapmaktadır.

  • Çalışma izni talep edilen Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda Hizmetçi – Temizlikçi görevi ile çalışma izni düzenlememektedir.
  • Bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunludur.
  • Ciddi bakım gerektiren haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmemektedir.
  • Bakanlıkça daha önce çalışma izni verilip uzatma başvurusunda bulunulan yabancının sosyal güvenlik primleri yatırılmadığının tespiti halinde, uzatma işlemi yapılmayacak olup ayrıca SGK tarafından işverene sigortasız işçi çalıştırmaya yönelik cezai işlem uygulanacaktır

Yabancıya ödenecek maaş: Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle, en az asgari ücrettir.

Yabancının Sigortası: Çalışma izninin alınmasını müteakip 7 gün içerisinde yabancı şahsın sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur.

Bu işlem için işveren konumundaki şahsın ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvuru yaparak konut işyeri kaydı yaptırması ve yabancı şahsın sigortasını başlatması gerekmektedir.