Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

  • Kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 serisi),
  • Çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000 serisi),
  • Gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri (ISO 22000 serisi),
  • CE işareti,
  • Uluslararası nitelikteki diğer belgeler,
  • Tarım ürünlerine ilişkin belgeler(organik ürün sertifikası ve sağlık   sertifikası),
  • Organik üretime ve sağlık sertifikası alımına yönelik düzenlenen ve olumlu sonuçlanan laboratuar analiz raporlarının,

Yukarıda bahsi geçen konularda belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000$ kadar hibesel olarak desteklenmektedir.