Kısa Dönem İkamet İzni

Yabancıların Türkiye’de kısa dönem ikamet izni alabilmeleri için yabancıda bir takım şartlar aranmaktadır. Aşağıda belirtilmiş olan şartların yerine getirilmesi halinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzin Şartları;

 • Yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi,
 • Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar arasında bulunmaması,
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması,
 • İstenilmesi haline; vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunması,
 • Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermesi,

Kısa Dönem İkamet İzni Alınabilecek Durumlar

 1. Turizm amaçlı kalacak yabancılar / Turistik İkamet İzni (Turizm amacıyla kalacağını beyan eden yabancıların geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarını, nerede ikamet edeceklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.)
 1. Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar
 1. Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar
 2. Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar
 3. Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar
 4. Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar
 5. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar
 6. Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar
 7. Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar
 8. Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar (Bu yabancılara en fazla iki defa ikamet izni verilebilir.)
 9. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar
 10. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar (bu yabancılara bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.)

ÖNEMLİ BİLGİ:

Aşağıdaki durumlarda yabancıların Kısa Dönem İkamet İzinleri iptal edilir veya süre uzatımı yapılmaz.

 • Veriliş amacının dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
 • Yabancı kişinin son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla yurt dışında kalması
 • Yabancının hakkında sınır dışı etme kararının bulunması
 • Türkiye’ye giriş yasağının bulunması